Estor amb varetes

Estor amb varetes

És un tipus de cortina que es recull cap adalt. Existeix una gran varietat de teixits per confeccionar-la i encaixa en qualsevol ambient decoratiu.

Porta unes varetes transversals que fan que a l’hora de recollir-se es formin uns plecs proporcionals a la distancia entre les varetes.