Plisades i duette

Plisades i duette

Cortines adequades per cubrir qualsevol finestra però sobretot per aquelles que presenten limitacions d’instal.lació com les abatibles. Es col.loquen dins de l’estructura de la finestra ja que el seu replegament és de dimensions reduïdes.

 

Estàn confeccionades amb un teixit tècnic que queda recollit en forma de ziga-zaga o rusc.
Es poden escollir diferents acabats depenent del control de la llum i la intimitat que vulguem aconseguir i segons el tractament del teixit (antibacterià, reflector de la llum, repelent de la pols i la humitat).