Pas de barra

Pas de barra

És un sistema de confecció molt senzill al qual es realitza una vora i per la qual passa la barra de la cortina.