Enrotllables

Enrotllables

Les Cortines o estors enrotllables es fabriquen amb un tub d’alumini de diferents diàmetres i un mecanisme d’enrotllament amb cadeneta o motor que fa que vagi pujant quedant enrotllat al mateix tub. Poden fabricar-se en varis teixits.

Teixit Black-out
El teixit opac té com a principal característica impedir l’entrada de la llum i a més són aïllants tèrmics,tant a l’estiu com a l’hivern.
Teixit Black-out
Teixit Screen
El teixit screen filtra la llum a l’interior sense ocultar la visió exterior.
Teixit  Screen
Teixit Papyrus
El teixit papyrus és traslúcid pero no transparent, transmet tota la claritat del sol però preserva la intimitat de l’estança de dia i de nit.
Teixit  Papyrus
Teixit  Papyrus
Teixit  Papyrus
Teixit Estampado
Teles traslúcides, llises o amb fantasia per donar el toc final perfecte a la cortina enrotllable.
Teixit  Estampado
Teixit  Estampado